Klart for det første kontemplative mannskloster i Norge etter Reformasjonen

Kapellet på Storfjord Gård

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø har i en periode vært i forhandlinger med et cistercienserkloster i Jedrzejów utenfor Kraków i Polen med tanke på en grunnleggelse av et kontemplativt munkekloster i Lofoten. Etter å ha blitt kontaktet av biskop Goebel, besøkte abbed Edward-Kazimierz Stradomski og en av hans brødrene fra klosteret i Jedrzejów gården midt i august, og de stilte seg i utgangspunktet positive til prosjeket. Nå kan imidlertid biskop Goebel med glede opplyse at det er fattet et positivt vedtak i moderklosteret og at en gruppe polske munker allerede i april 2004 kommer for å bosette seg fast på Storfjord Gård. Om kun kort tid kommer en gruppe for å ta gården mer konkret i øyesyn, for å utrede hvilke bygningsmessige endringer som må foretas før grunnleggelsen.

-Grunnleggelse blir sikkert en stor velsignelse for våre katolikker i Lofoten og i hele stiftet, og av åndelig betydning også langt utenfor vår kirkes grenser. Vi gleder oss, sier biskop Goebel.

Storfjord Gård ligger åtte kilometer fra Stamsund i Lofoten og eies av Tromsø Stift. Gården er et bruk med 150 mål dyrkbar mark og relativt store bygninger. Gården ble overtatt av stiftet i 1935 og er i dag forpaktet bort til et ektepar som driver jordbruk og gjestevirksomhet. På gården finnes blant annet et kapell, hvor det holdes jevnlige messer for katolikkene i Lofoten.

I årenes løp har Storfjord gård vært brukt til mangt og meget, og det har heller ikke vært mangel på idéer om hva den kunne brukes til mer permanent. En av idéene har vært kontemplativt kloster fordi den omfatter såpass mye god dyrkningsjord og ligger naturskjønt til.

Klosteret på Storfjord blir det første kontemplative mannskloster i Norge etter Reformasjonen. I middelalderen var imidlertid slike klostre, blant annet fra cistercienserordenen, rikt representert i landet. Til nå har mannlig ordensliv i Norge i moderne tid, med ett unntak, begrenset seg til ulike former for apostoliske ordener eller kongregasjoner. Unntaket er p. Robert Anderson i Telemark, som står i spissen for et lite fellesskap av eneboere. Cistercienserne som står for Storfjord-grunnleggelsen, tilhører O.Cist.-grenen av ordenen, i likhet med nonneklosteret i Sostrup i Danmark. Den andre grenen, O.C.S.O, ofte kalt trappister, er representert i Norge ved søstrene på Tautra i Trondheimsfjorden og av br. Robert Anderson. Tidligere biskop av Oslo, John Willem Gran hører også til denne ordensgrenen, som har et kloster på Bornholm i Danmark.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. november 2003

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45