Masseprotest forsinker abortliberalisering

Castries - KI (LSNews) - St. Lucias planlagte abortliberalisering er utsatt etter at 2.500 av landets 160.000 innbyggere deltok i en anti-abort-demonstrasjon. Regjeringen på den karibiske øya la tidlig i september frem et lovforslag som skulle gjøre det lovlig med abort etter voldtekt og incest og hvis svangerskap og fødsel kunne skade morens helse. Men etter demonstrasjonen meldte regjeringen at debatten ble utsatt. «Den avgjørelsen kan forsinke loven en måned eller to eller tre», sier justisminister Petrus Comptom ifølge Caribbean Update.

90 prosent av befolkningen i den vesle øystaten er registrerte katolikker. Den katolske erkebiskopen på øya, Kelvin E. Felix av Castries, deltok også under demonstrasjonen: «Barn som blir abortert, har ingen sjanse. Vi må få være trygge i mors liv. Vi må ikke tillate at livmoren blir et dødskammer», sa Felix, gjengitt av Inter Press.

I tillegg til det folkelige engasjementet har lovforslaget ført til strid innad i regjeringen. Innenriksminister Sara Flood Beaubrun marsjerte mot loven og er villig til å ofre statsrådposten for sin motstand. «I alle sanne demokratier som jeg kjenner til, er det visse saker hvor regjeringsmedlemmer får uttale seg ut fra sin samvittighet. Abort er en slik sak. Det ville være trist om jeg mister jobben min på grunn av dette, men jeg er forberedt på å miste både jobben og mer til for denne saken», uttaler Beaubrun ifølge LSNews.

LifeSiteNews 29. oktober 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
29. oktober 2003