Anglikanere og katolikker uenige om når menneskelivet begynner

Erkebiskop Barry Hickey av Perth

Perth - KI (CathNews) - Den anglikanske primas i Australia, erkebiskop Peter Carnley av Perth, erklærte på et møte i The Fertility Society of Australia at det menneskelige liv ikke begynner idet en eggcelle blir befruktet av en sædcelle, men at unnfangelsen er en prosess som tar rundt 14 dager. En slik forståelse av livets begynnelse vil medføre at innvendingene mot prøverørsbefruktning, gentesting og stamcelleforskning faller bort, hevdet Carnley.

Den anglikanske erkebiskopen sier at inntil det befruktede egget har festet seg i livmoren, er det ikke et individuelt menneskeliv, men heller en «genetisk ny type celle». Det befruktede egget må først komme til det stadiet når det kan dele seg til eneggede tvillinger, noe som skjer omtrent fjorten dager etter befruktningen. Først da kan det få status som et individuelt menneske med rett til omsorg, beskyttelse og liv, påstår Carnley.

Hans oppfatning står i skarp kontrast til det syn som fremholdes av Den katolske kirke, nemlig at livet begynner idet et egg blir befruktet. Men dr. Carey sier at diskusjonen om livets begynnelse blant de kristne ikke kom frem til det synet før i 1869, da den salige pave Pius IX (1846-78) erklærte at alle former for abort er galt helt fra befruktningen. Carnley hevder at den vitenskapelige kunnskapen om befruktning og livets begynnelse har beveget seg fremover siden da og må tas med i betraktingen.

«På grunn av de siste fremskrittene i forståelsen av embryoets utvikling, mener jeg at det nå er klart at vi må begynne å tenke på unnfangelsen mindre som et bestemt øyeblikk og mer som en gradvis prosess», hevder Carnley. Et embryo er et foster yngre enn tre måneder. «Fordi delingen til tvillinger kan skje frem til fjorten dager ut i denne prosessen, er det ikke logisk mulig å snakke om unnfangelsen av et unikt menneskelig individ før denne prosessen er fullført».

Dermed vil mange «plagsomme vanskeligheter falle bort». Det naturlige svinnet ved prøverørsbefruktning skulle dermed ikke betraktes som drap på unnfangede enkeltindivider. «Vi har ikke rundt 70.000 frosne mennesker på is på ulike steder i Australia», sa den anglikanske erkebiskopen av Perth.

Hans katolske motstykke, erkebiskop Barry Hickey av Perth, er dypt uenig med Carnley og er helt klar på at menneskelivet begynner ved befruktningen. Han sier at forskere kunne si om et befruktet egg ville bli gutt eller jente og mange andre karakteristika lenge før det er gått fjorten dager. «Men noen ønsker å få lov til å kartlegge embryoer mye tidligere enn fjorten dager for å kunne bestemme hvilke som skal få sjansen til å fortsette frem til full utvikling, og hvilke som ikke skal få det», sier erkebiskop Hickey.

Hickey sier at dr. Carnleys definisjon betyr at både prøverørsbefruktning, abort før to uker, destruksjon av embryoer og angrepillen dermed kunne rettferdiggjøres. Katolsk lære er at enhver person må behandles med verdighet fra unnfangelse til død. «Straks vi begynner å differensiere mellom mennesker uansett grunn - helse, intelligens, nytteverdi, rase, hudfarge eller tro - fornekter vi menneskets iboende verdighet. Da fjerner vi prinsippet om menneskenes likeverd, som er grunnlaget for et rettferdig menneskelig samfunn», sier Hickey.

CathNews 6. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct/pe)
6. november 2003