Initiativ til abortliberalisering

Lisboa - KI (KAP) - Rundt 100.000 mennesker i Portugal har undertegnet et krav om en ny folkeavstemming for å liberalisere abortlovgivningen. Ifølge portugisiske pressemeldinger er minst 75.000 underskrifter nødvendig for at parlamentet skal diskutere spørsmålet om å avholde en folkeavstemming.

Bakgrunnen for initiativet er en rettssak mot 17 personer som har deltatt i aborter. På anklagebenken sitter en lege, syv kvinner og ni medhjelpere. Saken har vakt betydelig oppsikt og demonstrasjoner i landet. Dom i saken ventes den 17. februar.

Den portugisiske abortloven er en av de strengeste i Europa ved siden av Irland og Polen. Svangerskapsavbrudd kan straffes med opptil åtte års fengsel. I 1998 ble det avholdt en folkeavstemming hvor straffrihet for abort opp til tiende uke ble avvist med knapt flertall. Det nye initiativet vil ha en ny avstemming om samme spørsmål.

Kathpress 29. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. januar 2004