Lefebvristene angriper pavens økumeniske visjon

Vatikanet - KI (Zenit/Tablet) - St. Pius X-selskapet (SSPX), grunnlagt av erkebiskop Marcel Lefèbvre, hevder at Kirken er i «krise» på grunn av den økumeniske dialog som er fremmet etter Andre Vatikankonsil. Dette ble gjort klart i et brev datert 6. januar og sendt til syv kardinaler. Brevet var undertegnet av biskop Bernard Fellay, selskapets sveitsiske generalsuperior, og av fire andre biskoper fra gruppen. Brevet ble presentert på en pressekonferanse i Roma den 2. februar.

Brevet presenterer et 47-siders dokument med tittelen De l'oecuménisme à l'apostasie silencieuse, 25 ans de pontificat, «Fra økumenikk til taust apostasi: 25 års pontifikat». Underskriverne sier at de ikke har sendt brevet til paven personlig på grunn av hans dårlige helsetilstand. Fellay sier at han ikke er motstander av kristen enhet, men er uenig i endringen i hva som menes med enhet. Den praktiske definisjonen av økumenikk før Andre Vatikankonsil var konversjon, det vil si å vende tilbake til Moderkirken. Han beskylder Vatikanet for å være «mer interessert i kristen enhet enn av frelse».

Dokumentet tolker pave Johannes Paul IIs og andre kirkelige skikkelsers syn på økumenikk som et tegn på at Den katolske kirke har mistet sin egen identitet ved å sette den på samme nivå som andre kristne kirkesamfunn. «Den katolske kirke er ikke et skip i storm. Det er et skip med et hull i», sa Fellay. Dokumentet sier at økumenikken «har forvandlet Den hellige by som er Kirken, til en by i ruiner». Dokumentet nevner ikke Vatikanets erklæring Dominus Iesus fra 2000 om «det unike og universelle i frelsen gjennom Jesus Kristus og Kirken».

I et brev sendt til biskop Fellay den 5. april 2002 av kardinal Darío Castrillón Hoyos, prefekt for Kleruskongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, etter kontakter for å lege selskapets brudd med Roma, referer kardinalen til det «frontalangrepet» som ligger implisitt i beskyldningene rettet mot paven for å «ha forlatt tradisjonen».

I sitt apostoliske brev Ecclesia Dei i 1988 forklarte paven hvordan erkebiskop Lefèbvres ulovlige bispevielser var en skismatisk handling og at de impliserte automatisk pådro seg den strenge straffen ekskommunikasjon. Bernard Fellay er en av de fire som ble bispeviet av Lefèbvre i 1988.

Zenit 2. februar og The Tablet 7. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. februar 2004