Protesterer mot at tidligfostre skal kunne gis bort i Spania

Det spanske helsedepartementet forbereder en bestemmelse om at "overtallige" befruktede egg eller tidligfostre ved prøverørsbefruktning kan gis bort av fosterets foreldre.

Men lederen for de katolske biskopenes familie- og livsvernkomité, Inocente García de Andrés, sier at en slik bestemmelse er uakseptabel. De befruktede eggene skal også kunne brukes til forskning hvis foreldrene ikke har svart innen fire år, og hvis andre par ikke har tatt imot donasjonen.

- Dette er gjøre tidligfosteret til et instrument som tjener en tredjeperson, sier García.

ACI Prensa
1. april 2004