Endringer i Informasjonstjenesten

Kristine Dingstad slutter

Den 1. september slutter Kristine Dingstad i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme. 

Kristine har vært ansatt i Informasjonstjenesten siden april 2002 og er også redaksjonssekretær i det katolske kirkebladet Broen - en stilling hun beholder når hun forlater Informasjonstjenesten.

Per Einar Odden innvilget permisjon

Per Einar Odden er fra 1. september innvilget permisjon fra sin deltidsstilling som nyhetsmedarbeider i Informasjonstjenesten, for å til høsten starte studier ved presteseminaret Allen Hall i London. Per Einar har vært ansatt siden april 2001 og har blant annet også lagt ned et massivt arbeid som ansvarlig for for helgensidene på www.katolsk.no.

Sigurd Hareide ny informasjonsmedarbeider

Sigurd Hareide (32) er fra 1. september ansatt i 50% stilling som informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten. Sigurd er oppvokst i Mandal og er nå bosatt på Nøtterøy sammen med sin kone Tonje og deres tre barn - der de er aktive i St. Olav menighet i Tønsberg.

Sigurd er utdannet Cand. Theol. fra Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo våren 1998 og har i tillegg praktisk-teologisk seminar fra samme sted, historie grunnfag fra Universitetet i Oslo og praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Bodø.

Av yrkesbakgrunn har han blant annet vært høgskolelektor i KRL både ved ved Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Vestfold, og han vil kombinere arbeidet i Informasjonstjenesten med deltidsstilling som høgskolelektor i Bodø.

Stian Erdal daglig leder i Informasjonstjenesten

Stian Erdal, som har vært ansatt i Informasjonstjenesten siden 1. desember 2003, blir fra den 1. september daglig leder for Informasjonstjenesten og overtar redaktøransvaret for www.katolsk.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. august 2004

av Webmaster publisert 20.08.2004, sist endret 18.03.2011 - 11:36