Presteseminaret Allen Hall

Erkebispedømmet Westminsters presteseminar, og var tidligere et av studiestedene for prestestudentene fra Oslo katolske bispedømme. Fotogalleri.

Historie

Allen Hall ble grunnlagt 29. september 1568 i Douai i Nord-Frankrike. Grunnlegger var den engelske presten William Allen, som senere ble kardinal og gjort ansvarlig for den katolske Kirke i England. Seminarets første mål var å utdanne engelske prester i henhold til reglene fra Konsilet i Trent, men da protestantismen slo røtter i England ble utdanningen av misjonsprester for virke i England seminarets hovedoppgave. På grunn av de sterke anti-katolske strømningene i England etter reformasjonen, var prestenes arbeid meget vanskelig, og fra 1577 til 1680 led 153 av seminarets prester martyrdøden. Disse ble kanonisert av pave Johannes Paul II i 1980. Presteseminaret ble værende som et engelsk kollegium i Frankrike frem til 1793, da det på grunn av den franske revolusjon flyttet til Ware, utenfor London. I 1975 overtok seminaret et tidligere kloster i Chelsea i det sentrale London, hvor det fortsatt ligger. I tillegg til Douai-martyrene, teller også seminaret St. Thomas More som sin skytshelgen. Han bodde på det sted hvor seminaret nå ligger da han var storkansler for kong Henrik VIII, og helt frem til han led martyrdøden for den katolske tro i 1535.

Utdannelse

Prestestudiene ved Allen Hall er normert til 6 år; 2 år filosofi og innledende teologi, 1 år i menighetspraktikum, og 3 år systematisk teologi. Seminaret er tilknyttet det pavelig universitet St Patrick i Maynooth, Irland, det katolske universitetet i Leuven, Belgia, og Heythrop College, University of London. Etter fullført utdannelse mottar studentene den pavelige graden S.T.B. (bakkalaureat i teologi) samt graden B.D. (Bachelor of Divinity). Formasjonsprogrammet ved Allen Hall baserer seg på det post-synodale pavelige dokumentet Pastores Dabo Vobis (1992), som identifiserer fire elementer i prestestudentenes utdannelse: det akademiske, det pastoral, det åndelig og det menneskelige. Presteseminaret søker i størst mulig grad å integrere disse.

Adresse Allen Hall, 28 Beaufort St., Chelsea, London SW3 5AA UK Telefon  +44 207 349 5600 (sentralbord)

av Webmaster publisert 24.07.2010, sist endret 14.08.2013 - 00:47