Preste-, diakon- og ordenskandidater

Se også presteseminaret St. Eystein og Pro Scandiae Populis (PSP) – foreningen for preste- og ordenskandidater for og i de nordiske land

Hjelp oss å utdanne prester!

Sekularprest-kandidater for Norge

Kandidater til det permanente diakonat

av Webmaster publisert 27.09.2010, sist endret 29.06.2024 - 18:38