Preste-, diakon- og ordenskandidater

Se også presteseminaret St. Eystein.

Hjelp oss å utdanne prester!

Sekularprest-kandidater for Norge


Kandidater for det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme

Aspiranter til det permanente diakonat i OKB får sine navn offentliggjort etter mottagelsen av kandidaturet.
av Webmaster publisert 27.09.2010, sist endret 04.09.2019 - 12:09