Seminarets venner - hjelp oss å utdanne prester!

Oslo katolske bispedømme har fått eget presteseminar - hvordan kan du hjelpe?

Først og fremst kan du hjelpe ved bønn, f. eks. gjennom Oslo katolske bispedømmes "Bønn for kall", som markeres både lokalt og sentralt hver første fredag i måneden. Det er ofte lett å glemme at en prest er mer enn en som forvalter sakramenter. En prest er gjerne involvert i den lokale katolske skolen, foretar sykeog fengselsbesøk, engasjerer seg i karitativt arbeide og katekese. Mest sannsynlig er presten også ansvarlig for menighetens administrative og økonomiske virksomhet. I tillegg deltar han i et vidt spekter av aktiviteter, hvor han møter mennesker fra forskjellige kulturer, i alle aldre og livssituasjoner.

En prests oppgaver er mange, og utdannelsen og formasjonen er lagt opp deretter. Normal studietid for en katolsk prest er syv år. I løpet av disse årene tar seminaristen minimum en utdannelse på universitetsnivå, tilsvarende en mastergrad. I tillegg må han gjennom praksis i menigheter og delta på diverse kurs. Dessuten må han gjennom et omfattende program hvor han får hjelp til personlig og åndelig utvikling. Underveis blir han grundig evaluert.

Den andre måten å hjelpe på, er ved å gi økonomisk støtte til seminaret. Det koster kr. 500 per dag å utdanne en prest. Utgiftene går til mat, bosted, transport, klær og noe rekreasjon. Også den formelle utdannelsen koster. Seminaristen tar oftest en mastergrad i katolsk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, og i tillegg kommer utveksling til det pavelige universitetet Angelicum i Roma.


Medlemskap

Medlemskap i SEMINARETS VENNER koster kr. 100 i måneden. Disse pengene gir, som annet kirkebidrag, grunnlag for skattefradrag.

Hva får du for å hjelpe?

Ved å bli medlem av SEMINARETS VENNER, gir du direkte støtte til bispedømmets utdannelsen av prester. Pengene får du igjen i form av godt utdannede og skikkede prester. Du får også kvartalsvise nyhetsbrev fra seminaret, hvor studentene informerer om livet og utdannelsen i seminaret. Ved store begivenheter i en seminarists liv vil du motta en særskilt invitasjon. Du vil også bli invitert til en årlig messe og mottagelse med biskop Bernt Eidsvig og seminaristene.

Hvordan bli medlem?

Det blir lagt ut foldere om SEMINARETS VENNER i din menighet. Gjennom å fylle ut skjemaet om avtalegiro i folderen og sende denne til bispedømmet, tegner du også medlemskap i venneforeningen.

Du kan også tegne medlemskap via www.katolsk.no, hvor du finner ordinært avtalegiroskjema. Print ut skjemaet og send til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Presiser at din månedlige gave på kr. 100 skal gå til St. Eystein presteseminar.

Har du spørsmål om avtalegiro, kontakt bispedømmet på 23 21 95 00 eller kirkebidrag@katolsk.no. Dersom du ønsker å vite mer om St. Eystein presteseminar og SEMINARETS VENNER, kan du sende en mail til steystein@okb.katolsk.no.


 

 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo anbefaler medlemskap:

Kjære troende,

når bispedømmet tar på seg oppgaven å utdanne en prest, må vi både før og under utdannelsen gjøre oss grundige overveielser. Blant annet må vi vurdere hvorvidt kandidaten er skikket, både i åndelig og menneskelig forstand, og om han vet hva et prestelig liv innebærer. Vi må også ta hensyn til om bispedømmet er i stand til å utdanne kandidaten: Har vi økonomi til å forsørge ham? Vil vi kunne gi ham den utdannelsen han trenger for å bli en god prest? Hvordan prøver vi hans kall? Ved St. Eystein presteseminar får seminaristene en god faglig utdannelse. De får også mulighet til å utforske sitt kall og hjelp til menneskelig og åndelig utvikling.

Kirken trenger gode hyrder, og et eget seminar i Norge er det beste grunnlag for å utdanne prester som skal tjene de troende her. Vi ber derfor om din hjelp til drift av St. Eystein presteseminar.

En enkel måte å gjøre dette på, er gjennom medlemskap i SEMINARETS VENNER. Bli medlem - og ta din del av ansvaret for morgendagens prester i Den katolske kirke i Norge.

In Christo,

+Bernt Eidsvig Can.Reg.


Les mer om og se bilder fra det nyåpnede St. Eystein presteseminar i Broen nr. 1-2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2009)

av Webmaster publisert 20.09.2009, sist endret 01.08.2021 - 19:44