Kallsmesser 2009

Hver første fredag i måneden feires det messer for kall i Oslo katolske bispedømme. Dette skjer i hver enkelt menighet. Nedenfor følger planen for den sentrale markeringen i Oslo - messen feires kl. 18.00:

NB! 9 januar: Mariahuset

STED: Mariahuset

2. februar (NB - mandag!): Dominikanerne

STED: St. Dominikus kirke og kloster. Dette er dagen for det gudviede liv i Kirken.

6. februar: Augustinerkorherrene

STED: St. Olav kirke og menighetssal

6. mars: St. Elisabethsøstrene

STED: St. Olav kirke og menighetssal

3. april: St. Eystein presteseminar

STED: St. Olav kirke og menighetssal

3. mai: Dette er den internasjonale kallssøndagen. Den markeres i høymessen i St. Hallvard kirke.

8. mai: Picpusfedrene

STED: St. Olav kirke og menighetssal

5. juni: Dominikanerne

STED: St. Dominikus kirke og kloster

3. juli: Oslo katolske bispedømme

STED: St. Olav kirke. NB - ingen presentasjon!

7. august: Oslo Katolske Bispedømme

STED: St. Olav kirke. NB - ingen presentasjon!

4. september: Youth for Christ og eller Vietnamesisk kallsgruppe

STED: St. Olav kirke og menighetssal

2. oktober: Focolarebevegelsen

STED: St. Olav kirke og menighetssal

6. november: St. Josephsøstrene

STED: St. Olav kirke og menighetssal

4. desember: Søstrene av det Hellige Kors av Nha Trang

Sted: St. Olav kirke og menighetssal

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. desember 2008)

av Webmaster publisert 23.12.2008, sist endret 23.12.2008 - 00:00