OKB med bønnekampanje for preste- og ordenskall

Kampanje i Oslo katolske bispedømme: Bønn for preste- og ordenskall

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. kalte i januar 2006 inn representanter fra alle ordenshus, institutter og fellesskap i bispedømmet til møte om preste- og ordenskall. Her ble det bestemt at det hver første fredag i måneden skal feires messe for preste- og ordenskall i samtlige menigheter i bispedømmet.

I Oslo vil biskopen eller generalvikaren alltid være tilstede i messen. Etter messen i Oslo, som feires i St. Olav domkirke, blir det også arrangert treff i menighetssalen - der ett eller flere ordenshus/fellesskap skal presentere seg.

Messe og treff er særlig myntet på alle som på en eller annen måte engasjeres i eller av preste- og ordenskall. Både de som har sitt eget kall i bønnen og de som har andres kall i bønnen er velkommen!


De følgende datoer og temaer gjelder i Oslo:

2007
7. desember: Carl Borromeussøstrene (St. Mikael kirke i Moss)
9. november: Mariahuset (i Mariahuset)
5. oktober: SKON (St. Olav domkirke)
7. september: Elisabethsøstrene (St. Olav domkirke)
3. august: Oslo katolske bispedømme (St. Olav domkirke)
6. juli: Vietnamesisk kallsgruppe (St. Olav domkirke)
1. juni: Oblatfedrene
4. mai: Dominikanerne i St. Dominikus (St. Olav domkirke)
6. april: Langfredag (ingen kallsmesse)
2. mars: Focolare (St. Olav domkirke)
2. februar: Dagen for det gudviede liv (St. Olav domkirke)
5. januar: Norges Unge Katolikker (St. Olav domkirke)
2006
1. desember: Jesu Små Søstre
3. november: Dominikanerinnene på Lunden (NB! Messe og treff foregår på Lunden kloster)
6. oktober: Fransiskanerne
1. september: St. Josephsøstrene
4. august: Maristene
7. juli: Oslo katolske bispedømme (NB! Treff i menighetssalen etter messen bortfaller)
2. juni: Oslo katolske bispedømme (NB! Treff i menighetssalen etter messen bortfaller)
5. mai: Picpuspatrene
7. april: Augustinerkorherrene
3. mars: Dominikanerinnene på Katarinahjemmet (NB! Treff i Mariagården, Akersveien 16)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2006)

av Webmaster publisert 16.02.2006, sist endret 16.02.2006 - 18:03