Corrado Bafile, kirkens eldste kardinal død, 101 år gammel

Kardinal Bafile

Kardinal Corrado Bafile, tidligere pavelig diplomat og eldste kardinal i den katolske Kirke, døde torsdag 3. februar i Roma. Han ble 101 år gammel.

Han stammet fra fjellbyen L'Aquila i det sentrale Italia. Etter en lang karriere i det pavelige diplomati som ble avsluttet med 15 år som apostolisk nuntius (pavelig ambassadør) i Vest-Tyskland, kom han i 1975 til Roma der han ble prefekt for kongregasjonen for helligkåringer ("departementet" som forestår granskningene av kandidater til helligkåring). I 1976 ble han utnevnt til kardinal av pave Paul VI. Denne oppgaven hadde han frem til 1980, da han fratrådte og trakk seg tilbake.

Under de senere år av sitt liv levde Bafile tilbaketrukket i Roma. Med hans død er antallet kardinaler sunket til 183, hvorav 120 er under 80 år og dermed berettiget til deltagelse ved pavevalg.

Kathpress/ KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. februar 2005)

av Webmaster publisert 03.02.2005, sist endret 17.08.2015 - 17:11