Ny leder og nytt arbeidsutvalg i Oslo katolske bispedømmes Pastoralråd

Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme har på sitt møte på Mariaholm Skolesenter i Spydeberg i Østfold den 30. oktober 2005 valgt nytt lederskap og nytt arbeidsutvalg for perioden 2005-2007.

Til ny leder ble valgt Maria Fongen (Askim). Chris Nyborg fra Son i Vestby (bispedømmeansatt) ble gjenvalgt og blir sittende som nestleder. Han arbeider ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme.

Som prestelig medlem av arbeidsutvalget ble f. Claes Tande (prester) valgt. P. Nikolas Goryczka OFM (prester) blir hans personlige vararepresentant.

Til øvrige medlemmer av Pastoralrådets arbeidsutvalg ble disse valgt: Heidi Øyma (Norges Unge Katolikker), Henri Maatje (Fredrikstad), sr. Anne-Bente Hadland OP (ordensfolk), Inger Müller (Larvik).

Kari Berle (Stavanger), Marit Bruce (NKKF) ble 1. og 2. vararepresentant.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. oktober 2005)

av Webmaster publisert 31.10.2005, sist endret 14.06.2013 - 13:54