Første messe i St. Josef i Haugesund etter omfattende oppussing

Klikk på bildene for store versjoner
Alle foto: Hans Einar Johannessen, www.fotografmesteren.no

Søndag den 20. november ble St. Josefs Kirke i Haugesund gjenåpnet etter en omfattende oppussingsperiode.

Det nye tabernakelet ble velsignet under høymessen. Kirken var fullsatt og gleden var stor i menigheten som de siste tre månedene har feiret messe i menighetssalen. Tross sine 79 år, har kirken enda ikke blitt konsekrert. Dette kommer til å skje på dagen for Den hellige Josef, håndverkeren, 1. mai, neste år. Konsekrasjonen vil bli forrettet av biskop Bernt Eidsvig.

Nytt tabernakel

Tidligere har kirken hatt et tabernakel på lån fra St. Svithun menighet. Dette er nå byttet ut med et nyinnkjøpt tabernakel. Det nye tabernakelet er i gyllen, blank bronse. Fronten er utformet som en sol med stråler som danner et kors. Solens senter forestiller en hostie med inskripsjonen "IHS", den latinske forkortelsen for Jesu Kristi navn.

Gjennomgående oppussing

- Tidligere har kirken hatt vegg til vegg teppe. Nå har den fått nytt gulv i marmor. Hele gulvet ble revet opp og støpt på nytt med fjernbåren varme. Marmoren som ble brukt er fra Tyskland og er lys med rødbrunt skjær.

- Sakristiet har fått tilsvarende gulv som kirkeskipet og venter på nytt møblement.

- Treverket i kirken ble pusset ned og beiset på nytt med samme farge som før.

- Veggene fikk ny murpuss og denne ble lagt slik at den former nisjer rundt freskene over og i koret. Veggene ble malt i en noe blekere nyanse av hvit enn bakgrunnsfargen i nisjene.

- Statuene av Den hellige Maria og St. Josef er blitt renovert. De står på de samme stedene som før, henholdsvis til høyre i kirken og til høyre i våpenhuset, og mens statuen av Maria har fått en ny plattform, har St. Josef fått en bedre utbygd nisje.

- Lesepulten er byttet ut. Den nye er i samme sten og stil som tabernakelets fot, alteret og døpefonten.

- Belysningen i kirken er forbedret ved nymonterte lys i koret, samt både i og under orgelgalleriet. Evighetslampen er også ny.

Oppussingen har i hovedsak blitt ledet av sogneadministrator p. Irek Zielinski, med støtte fra menighetsrådet og medlemmene i menigheten.

St. Josefs menighet vil gjerne takke alle som har bidratt med bønn, hjelp og gaver til oppussingen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. november 2005)

av Webmaster publisert 24.11.2005, sist endret 24.11.2005 - 15:40