Erkebiskop Giovanni Tonucci på besøk til Norge

Den Hellige Stols ambassadør til de nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci

 Se også:

Den apostoliske Nuntius til de nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci, kommer på besøk til Norge. Han vil blant annet presidere over messen i St. Olav domkirke i Oslo tirsdag 31. januar kl. 18.00. Generalvikar p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. vil preke. Erkebiskop Tonucci skal deretter delta på prestenes årlige samling hos biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Det apostoliske Nuntiatur (Den Hellige Stols ambassade) er lokalisert i Stockholm.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. januar 2006)

av Webmaster publisert 24.01.2006, sist endret 24.01.2006 - 11:31