St. Olav menighet i Oslo første menighet ut med evangeliseringsuke

Klikk på bildet for PDF (OBS! 572KB)

I 2006 settes det i gang et nyevangeliseringsprosjekt i Oslo katolske bispedømme. Gjennom evangeliseringsuken ønsker bispedømmet å styrke de troendes bevissthet om Kirkens misjonerende oppdrag.

Bispedømmets første menighet ut med evangeliseringsuke, er St. Olav menighet i Oslo. Denne finner sted fra den 4. til den 8. april.

I invitasjonen beskrives uken på følgende måte:

En tid for fornyelse for menigheten såvel som for den enkelte troende. En hjelp til å ta den egne omvendelsen på alvor! Gjennom katekese, forkynnelse, forbønn og feiring av liturgien, vil vi fokusere på vårt kall som kristne i hvilken livssituasjon vi enn lever.

Ledere er p. Arnfinn Haram OP og sr. Anne Bente Hadland OP.

Tid: Tirsdag 4. april kl. 18.00-20.00, onsdag 5.-fredag 7. april kl. 17.00-21.00 og lørdag 8. april kl. 12.00-19.00.

Sted: St. Sunniva skole med bruk av St. Josephs kirke.

Pris: En viss sum beregnes for måltider.

For påmelding og informasjon: St. Olav menighet ved Elisabeth Helland.

E-post: Elisabeth(dot)Helland(at)katolsk(dot)no; tlf.: 22 98 21 65

Medling fra St. Olav menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. februar 2006)

av Webmaster publisert 03.02.2006, sist endret 03.02.2006 - 15:38