Valg av ny priorinne og nye rådssøstre i Karmel "Totus Tuus"

Under sitt kapittel har Karmelittnonnene i Tromsø, ved Karmel "Totus Tuus", i dag valgt ny priorinne og nye rådssøstre.

For den neste treårsperioden er sr. M. Teresa Hosanna av Jesusbarnet valgt til priorinne.

Nye rådssøstre er sr. M. Bronislava av Jesus Hostien, sr. M. Electa av Jesus og sr. M. Bozena av Kristus Forløseren.

I en melding fra nonnene i dag, i anledning valget, skriver de:

Kjære Venner! Vi deler vår glede og ber om deres forbønn at vi må være åpne mot den Hl. Ånds veiledning og trofaste mot vårt kall og vår misjon i Kirken.

Karmelittnonnene

Melding fra Karmel "Totus Tuus"/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. februar 2006)

av Webmaster publisert 10.02.2006, sist endret 10.02.2006 - 18:13