Siste messe i St. Frans kapell 19. februar

 Se også:

St. Frans menighet i Larvik feirer sin siste messe i kapellet i Åsveien på Østre Halsen søndag den 19. februar.

"En vemodig dag på mange måter. Det var jo her menigheten vår ble skapt, og for ettertiden vil alltid dette stedet bli stående med gullskrift. Men stedet hadde selvfølgelig sine begrensninger i for liten plass til en voksende menighet. Derfor gleder vi oss veldig til å flytte inn i ny kirke. Vi tror at dette vil åpne kirkedøren for at flere mennesker vil oppsøke kirken vår," sier Georg Aker, kirkelig assistent og formann i byggekomiteen for nye St. Frans kirke.

Dagen for den siste messen i Åsveien markeres med en stor fest i menigheten.

I 1991, mens Larvik fremdeles sognet til menigheten i Tønsberg, kjøpte "Katolsk kirkering" i Larvik det gamle e-verket i Åsveien 2. Det ble innredet med kapell og menighetslokaler og ble betjent av p. Rolf Rollefsen, som da var kapellan i Tønsberg. 2. pinsedag 1993 ble Larvik etablert som egen menighet, og p. Rollefsen ble kalt til sogneprest. Noen år senere kom klarasøstrene til byen og bosatte seg i 2. etasje.

Kapellet i Åsveien har i lang tid vært for lite til menighetens behov, og gleden var stor i Larvik da grunnstenen for deres nye kirke ble lagt ned den 26. august i fjor. Huset i Åsveien er solgt, og den nye kirken skulle etter planen stå ferdig i løpet av årets første måneder. Da byggingen er noe forsinket, kan menigheten ikke ta kirken i bruk før tidligst i mai måned. Derved står menigheten en liten periode uten fast messested og har løst dette ved at kirkevergen i Larvik (DNK) har gitt tillatelse til leie av Langestrand kapell for søndagsmessene. Hverdagsmessene disse ca. to månedene feires hos klarasøstrene i Høysteinane Kloster, som ligger et steinkast fra den nye kirken.

Georg Aker kan fortelle det følgende om progresjonen i byggeprosessen: Oppmuringen av teglsteinen er nå ferdig. Klokketårnene står klare - med de gamle klokkene fra kapellet i Åsveien. Kirkens tak er under konstruksjon på Moelven Bruk og skal fraktes sørover i seksjoner - før det monteres i mars måned.

Innvielsen av St. Frans kirke vil skje på St. Frans-dagen, den 4. oktober.

Messetidene for de ca. to månedene der menigheten ikke har fast messested, blir som følger:

Onsdag kl. 18.00: Messe på norsk, søstrenes kapell

Fredag kl. 18.00: Messe på vietnamesisk, Langestrand kapell

Lørdag kl. 18.00: Messe på norsk (søndagens messe), søstrenes kapell

Søndag kl. 10.00: Langestrand kapell

Medling fra St. Frans menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2006)

av Webmaster publisert 15.02.2006, sist endret 15.02.2006 - 17:24