Kardinal Walter Kasper ønsker sammenfallende påskefeiring

 Se også:

Gjensidig anerkjennelse av dåpen, samt en felles kalender for de kristne kirkers påskefeiring, er i følge kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, av de mest sentrale temaer for den økumeniske bevegelse. På en pressekonferanse i Porto Alegre i forbindelse med Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling, var kardinalen og Katholikos Aram I, formannen i verdensrådets sentralkomité, enige i at dette er et sentralt anliggende i økumenisk sammenheng. "En løsning på disse spørsmålene ville være et stort fremsteg", sa kardinalen.

Kardinal Kasper roste det gode forholdet mellom Den katolske kirke og KV. Den katolske kirke, som av strukturelle grunner ikke er medlem av rådet, opplever de siste års samarbeid med KV svært positivt. "Jeg er svært glad for at formannen i verdensrådets sentralkomité, Aram I., i sin tale tematiserte det som også er vårt anliggende: For det første må bekjennelsen av Jesus Kristus være grunnlaget for alt økumenisk arbeid, og for det andre må vi også enes om hva som er målet."

Om striden rundt karikatur-tegningene av profeten Muhammed, sa kardinalen at ytringsfriheten må praktiseres på en ansvarlig måte, der man respekterer andres religiøse følelser. "Vi ønsker ingen kulturkollisjon. Vi ønsker oss en dialog mellom kulturer", sa kardinalen.

Et annet felles anliggende for Den katolske kirke og KV, er at kristendommen må representere en motkultur til sekulariseringen i vesten.

Avslutningsvis kommenterte kardinalen de siste års store fremskritt i samarbeid mellom kristne: "Når jeg tenker tilbake på min barndom og ungdom, satte jeg aldri min fot i en protestantisk kirke. Men tenk hva vi kan feire sammen i dag." Kardinalen nevnte pave Johannes Paul IIs begravelse som et tegn på dette nye stadiet av gjensidig anerkjennelse: "For første gang i historien kom alle kirkene sammen og feiret begravelsen til den avdøde pave Johannes Paul II."

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (19. februar 2006)

av Webmaster publisert 19.02.2006, sist endret 19.02.2006 - 14:37