Folder med informasjon om katolske asylsøkere og flyktninger i Norge

Oslo katolske bispedømmes Pastoralråd så i forrige periode nærmere på omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum. Det ble laget en brosjyre med råd og tips.

Asylmottakene fremsto som en del av dette emnet, da de ofte befinner seg langt ute i distriktene. Her kan det bo katolikker som ikke så lett blir fanget opp av menigheten.

Arbeidsutvalget i det forrige Pastoralråd utarbeidet derfor en folder med informasjon og forslag til hva menighetene kan gjøre for å komme i kontakt med katolikker som bor på mottak og flyktninger som er nylig bosatt i kommunene. Brosjyren heter Katolske asylsøkere og flyktninger i Norge. Hvordan kan våre katolske menigheter nå dem?

Folderen kan leses i PDF-format eller ren tekst på www.katolsk.no, eller bestilles fra Informasjonstjenesten i bispedømmet.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. februar 2006)

av Webmaster publisert 23.02.2006, sist endret 23.02.2006 - 13:29