Vatikanradioen 75 år

 Se også:

Vatikanradioen er i dag en særegen og ruvende institusjon i den internasjonale medieverden - med sendinger på 45 språk og en stab på 384 personer fra 59 land.

Vatikanradioen har også et skandinavisk program, som for tiden sender på svensk og finsk. Tidligere var det også ukentlige programmer på norsk.

Vatikanradioens direktør, fr. Federico Lombardi S.J., tok derfor neppe munnen for full da han under 75-årsjubileet nylig karakteriserte den som en bro mellom Paven, Den hellige stol og verden.

75-årsjubileet ble markert med en konferanse 21. februar, der blikket ble rettet vel så mye fremover som bakover, for konferansens tittel var "Nye veier til å tjene Kirken, og fremtidsutsiktene".

Lombardi sa han så frem til at radiostasjonen fortsetter å spre Evangeliet, spesielt til de fattige deler av verden - der Kirken mange steder er i rask vekst. Og dette er i følge statuttene også Vatikanradioens viktigste oppgave: "Å forkynne det kristne budskap fritt, trofast og effektivt, og å knytte katolisismens sentrum sammen med resten av verden."

Dette, sa Lombardi, gjøres ved å spre Pavens røst og lære utover verden, ved å gi informasjon om virksomheten ved Den Hellige Stol, gjennom å gjenspeile katolsk liv verden rundt, ved å oppmuntre til å løse samtidens problemer i lys av Kirkens lære og med konstant årvåkenhet for tegn i tiden. Han poengterte at Vatikanradioen kjennetegnes av sin fleksible og flerkulturelle tilnærming og at radioen er nærværende og livskraftig over hele verden. Lombardi pekte spesielt mot Afrika, der han mente radioen er det virkemiddel som gir best gjennomslagskraft.

Vatikanradioen driver ikke bare gammeldags kringkasting, den har fulgt med i den teknologiske utvikling og distribuerer nå nyheter fra Kirken og Vatikanet også via internett til de fjerneste avkroker. Det er verdt å merke seg at de fleste søk med søkeord 'vatican' kommer på Vatikanradioens japanske hjemmeside.

Vatikanradioen er også et viktig opplæringssted for unge journalister og studenter i massekommuniksjon, som her tilbys opplæringskurs og praksisplasser. Gjennomsnittet ligger på 50 studenter årlig, men i Jubelåret 2000 var det hele 140, opplyste fr. Lombardi.

Historisk sett har utviklingen av Vatikanradioens forskjellige program- og språktilbud nær sammenheng med situasjonen i verdenssamfunnet til enhver tid, og med Kirkens situasjon i verden. Fr. Andrzej Koprowski S.J, programdirektør for Vatikanradioen, nevnte som et eksempel situasjonen etter den annen verdenskrig og kommunistenes maktovertakelse i Øst-Europa. Da konsentrerte Vatikanradioen sin virksomhet mot de land og kirker der lidelsene var størst. I våre dager har Vatikanradioen mye oppmerksomhet mot Kirkens situasjon i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Når det gjelder Asia, pekte fr. Koprowski spesielt på Kirkens utvikling i India. "Vi er oppmerksom på den rolle kristenheten i India spiller for fremtidens universelle kirke, og vi ser hvor livsviktig det er for Kirken å komme i dialog med og forstå kulturene i land som Kina, Japan, Vietnam og andre nasjoner på det enormt store asiatiske kontinent." Han la også særlig vekt på forholdet til de arabiske land: "Arabisk språk og kultur er ikke lenger noe som er ekslusivt forbeholdt Midt-Østen. Også regioner i Europa og verden forøvrig berøres. Spørsmålet om 'den arabiske verden' og 'den muslimske verden' er ikke bare et politisk anliggende, men også et kulturelt, sosialt og kirkelig spørsmål av største viktighet," sa Koprowski og henviste til de siste ukers uro omkring Muhammed-karikaturene.

Catholic News Agency / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. februar 2006)

av Webmaster publisert 27.02.2006, sist endret 27.02.2006 - 15:00