Ny religionslov har ikke bedret forholdene

Ett år etter at den nye religionsloven i Kina trådte i kraft, beklager menneskerettighetsforkjempere den vedvarende undertrykkelsen av religiøse grupperinger i landet.

Misjonspressetjenesten "AsiaNews" meldte onsdag at religionsfriheten for kristne, buddhister og muslimer fortsatt er underkastet myndighetenes forgodtbefinnende. Regjeringen i Beijing betegner i mellomtiden de nye bestemmelsene som et "signifikant fremskritt" for religionsfriheten i Kina.

De nye rammebetingelsene for kirker og trossamfunn trådte i kraft 1. mars 2005. For første gang ble det tillatt for trossamfunn å anskaffe seg eiendom. I tillegg gir de nye bestemmelsene de troende muligheten til å klage urettferdig behandling inn for rettsvesenet og forfølge saken til øverste rettsinstans.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (4. mars 2006)