Stor oppslutning blant de unge på askeonsdagsmessen

I Beijing var det stor tilstrømning til messen i forbindelsen med askeonsdag. Lokale kilder kan meddele en enorm oppslutning av særllig unge troende - som etter messen måtte haste videre tilbake til arbeid. Biskopens preken understreket betydningen og alvoret av askeonsdag og fasten, almissen og bønnen. Videre formidlet han at fastetiden er en høvelig anledning til å vende seg til Kristus, slik pave Benedikt XVI har oppfordret til i sitt budskap.

Fra geistlig hold i Beijing kommenteres det at de ikke er overrasket over den massive tilstrømningen av troende. Dette skjer ikke bare i den lokale menighet, men i kirkene i alle bispedømmer i Kina. Herfra ser de en stadig økning av unge, troende og fromme som strømmer til kirken. Derfor måtte kirken på askeonsdag feire Eukaristien en ekstra gang på kvelden, for å imøtekomme de troende.

Fides / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (7. mars 2006)