P. Arne Fjeld OP gjenutnevnt som kapellan for dominikanerinnene på Lunden

p. Arne Fjeld OP

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 9. mars 2006 forlenget p. Arne Fjeld OPs periode som kapellan for dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo, frem til 1. juli 2007.

P. Fjeld har vært prest for nonnene på Lunden siden høsten 2004. Før dette var han sogneprest i St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal.

Melding fra OKB / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. mars 2006)

av Webmaster publisert 13.03.2006, sist endret 13.03.2006 - 13:12