Kommunistpartiet advarer mot religionsutøvelse

 Se også:

Det er farlig for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet å slutte seg til en religion. Siden partimedlemmer er underlagt partiets lover, er religion ingen privatsak, heter det i et skriv fra kommunistpartiets sentralkomite i Liaoningprovinsen. Dokumentets formål er å fremme ateisme.

Ca. 20 millioner medlemmer av kommunistpartiet tilhører forskjellige religioner, og dette bekymrer partiets stalinistiske kjerne. Det partiinterne skrivet fra sentralkomiteen er kommet AsiaNews ihende, og nyhetsbyrået har lagt det ut på sine nettsider.

Innledningsvis skriver sentralkomiteen at "noen" partimedlemmer er blitt religiøse i områder med etniske minoriteter. Omvendelsene karakteriseres som en trussel mot partiet og som "dårlig oppførsel og en dårlig idé som svekker partiets renhet. Dette må bekjempes med kraft og besluttsomhet." Det heter videre at problemet med kommunister som utøver religion ikke må undervurderes, og at det er nødvendig å gjenopplive kommunistpartiets ateisme.

I åtte punkter fastslår sentralkomiteen kjøreregler for gode kommunisters holdning til religion:

Kommunister kan ikke påberope seg artikkel 46 i partiets lover som hjemmel for å utøve en religion. Artiklen fastslår riktignok at "borgere har religionsfrihet", men det gjelder bare vanlige borgere. Partimedlemmer er også borgere, men ikke vanlige, de er "fortroppene for Kinas arbeidende klasse". Videre er religionsutøvelse ingen privatsak, å utøve religion er ikke korrekt holdning for misfornøyde partimedlemmer, hvis stadig flere kommunister utøver religion øker den feudale undertrykkelsen, når kommunister utøver religion svekkes kampevnen, det er et farlig signal at kommunister utøver religion, kommunister må propagandere for ateismen for å vekke opp dem som har sluttet seg til en religion, og endelig må det ikke bygges nye kirker som kan ta i mot partimedlemmer.

I skrivet sies det at religionene tiltrekker seg folk fordi de forkynner gode ting som nei til stjeling, lyving og utuktighet, kjærlighet til foreldre, forbud mot å skade andre, respekt for arbeidet, fordømmelse av gambling og prostitusjon og oppfrodring til å fortelle sannheten og gjøre gode gjerninger.Men, skriver sentralkomiteen, marxismen er ikke motstander av gode gjerninger. Tvert imot finnes anbefalinger om å gjøre gode gjerninger i marxistiske tekster og regjeringens arbeider.

Skrivet avsluttes med en appell om å fremheve det majestetiske i kommunistpartiets ideologiske byggverk og utøve en proppaganda som er religionen overlegen.

AsiaNews (14. mars 2006)