Minnedag for biskop Romero

 Se også:

 - En Kirken for de fattige

Biskopen av Santiago de Maria, Orlando Cabrera, æret avdøde erkebiskop Oscar Arnulfo Romeros minne under en minnehøytid på 26-årsdagen for mordet på ham. Romero forsvarte menneskenes verdighet, særlig de fattiges og de lidendes verdighet. Etter alle disse årene er dette like aktuelt, understreket biskop Cabrera i sin minnetale.

Erkebiskop Romero ønsket en kirke for de fattige i El Salvador. Etter at han ble myrdet den 24. mars 1980, er situasjonen blitt stadig mer prekær, og hverdagen fortoner seg bare mer desperat, sa biskop Cabrera.

Det må arbeides ytterligere for at de mange fattige kan håpe på et verdigere liv.

Den økonomiske situasjonen i landet er skjør, og arbeidsledigheten er tyngende. Daglig søker et 500-talls mennesker om å få emigrere til USA.

Erkebiskop Romero ble født i San Miguel. Han minnes som "De stummes stemme". Han talte imot det undertykkende militærregimet og kritiserte den sosiale urettferdigheten som rådde under borgerkrigen (1980-1992). Ved å myrde ham trodde regimet at de hadde brakt Romero til taushet. Men det motsatte er skjedd.

I dag er den avdøde erkebiskopen mer kjent enn noensinne i hele verden. I anledning Romeros minnedag, er hans tidligere ord valgt som manifest:

"Dette er kirkens heder, å høre de fattige si at den er deres kirke".

Fides / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (27. mars 2006)

av Webmaster publisert 27.03.2006, sist endret 27.03.2006 - 11:00