Requiem for Johannes Paul II

Mandag den 3. april feires det requiemmesse for Johannes Paul II i Oslo. Messen feires i den katolske domkirken i sentrum, St. Olav, kl. 18.00. Det er biskopens stedfortreder, generalvikar Arne M. Kirsebom SS.CC., som er hovedcelebrant.

Årsdagen for Johannes Paul IIs død den 2. april 2005 faller i år på en søndag, og da kan man ikke feire messer for avdøde. Derfor feires requiemmessen på mandagen i Oslo katolske bispedømme.

Også pave Benedikt XVI feirer requiemmesse for sin forgjenger i Peterskirken på mandag.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)/St. Olav domkirkemenighet (ct/mt) (1. april 2006)

av Webmaster publisert 01.04.2006, sist endret 01.04.2006 - 09:32