Paven ønsker å besøke Kina

Nyhetsbyrået Reuters kan melde at Benedikt XVI ønsker å besøke Kina. Tidspunktet for besøket er ennå ikke fastsatt, og paven sier selv at han overlater til Gud å avgjøre når et eventuelt besøk skal finne sted.

Catholic News Agency, 29. mars 2006 (3. april 2006)