Agustinerkorherre Lukas Lorf-Wollesen prestevies lørdag den 22. april

 

Lukas Stefan Lorf-Wollesen
Lukas Lorf-Wollesen Can.Reg.

Augustinerkorherren Lukas Lorf-Wollesen, som siden november 2005 har virket i St. Paul menighet i Bergen, prestevies av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo den 22. april. Prestevielsen finner sted i Klosterneuburg i Østerrike.

Dom Lukas er født 7. september 1968 i Hamburg (Tyskland) og trådte inn hos Augustinerkorherrene i Klosterneuburg i år 2000. Han har Bachelor of Divinity (London) og MA i Biblical Studies (King's College, London). Han avla sine evige løfter 28. august 2004 og ble diakonviet 15. oktober 2005 i Klosterneuburg av nå emeritert biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

Dom Lukas ankom Bergen 24. november 2005.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2006)

av Webmaster publisert 20.04.2006, sist endret 28.03.2012 - 16:06