Sydney -08 for å bekjempe relativisme i moralspørsmål, sier paven

Mottok Australias nye ambassadør i audiens

I sin søken etter sannheten, vil unge mennesker som deltar i Verdensungdomsdagen 2008 i Australia utgjøre en sterk motvekt til "moralsk relativisme," sier Benedikt XVI.

Paven uttrykte sitt håp for denne Verdensungdomsdagen da han mottok akkrediteringsbrevet til Anne Marie Plunkett, Australias nye ambassadør til Den Hellige Stol.

"Når jeg nå ønsker Dem velkommen til Vatikanet, tenker jeg med glede på at jeg, hvis Gud vil, skal besøke Sydney i forbindelse med Verdensungdomsdagen 2008," sa Den Hellige Far. Verdensungdomsdagen vil finne sted i perioden 15.-20. juli.

I denne forbindelse ønsket biskopen av Roma å takke "det australske folk, og spesielt statsministeren og regjeringen, for den entusiasme de har vist i forbindelse med dette besøk og for den praktiske hjelp som allerede blir ytt til organiseringen av det."

Paven fortsatte: "I land som deres, hvor sekulariseringens foruroligende prosess allerede er kommet langt, er mange unge mennesker selv kommet til å innse at det er en høyere makt som styrer alt liv langs den sanne frihets og lykkes sti. Dagens unge gjenoppdager gleden i søken etter godhet og sannhet, helt på tvers av vår tids bølge av relativisme i moralspørsmål. Denne relativisme, som ikke anerkjenner noe som absolutt sant, fanger mennesker i en forgjeves og umettelig higen etter stadig noe nytt."

Mørke

"I denne søken," fortsatte Benedikt XVI, "vender de seg til både Kirken og verdslige ledere for å jage vekk det mørket som skjuler opplevelsen av Guds nærvær, og for å la sannhetens lys bryte frem og gi mening til alt liv, og skjenke glede og fred til alle."

Han føyde til: "Det er den samme respekt for en høyere makt som har latt australierne anerkjenne den grunnleggende verdi som ekteskapet og et stabilt familieliv utgjør som samfunnets kjerne. Likeledes forventer man at politiske og sosiale krefter - inkludert media og underholdningsindustien - skal anerkjenne, støtte og verne de uerstattelige verdier som familiene utgjør."

"De anerkjenner at pseudoformer for `ekteskap´ forvrenger Skaperens hensikt og undergraver sannheten om vår menneskelige natur. Det blander sammen en falsk frihetsfølelse med ekte frihet til å velge den endelige gave som ligger i det `ja´ som ektefeller gir hverandre."

Paven kommenterte: "Jeg oppmuntrer derfor Australias folk til fortsatt å påta seg utfordringen til både enkeltvis og som samfunn å skape et livsmønster i samklang med Guds kjærlige plan for hele menneskeheten."

Se også:

Den offisielle Verdensungdomsdagssiden for Sydney 2008

Vatikanets Verdensungdomsdagsside

Norges Unge Katolikkers (NUK) Verdensungdomsdagsside

Zenit, 18. mai 2006 (30. mai 2006)