Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø overrekkes ordensinsignier og diplom den 9. juni

 


 

 Se også:

H.M. Kongen utnevnte den 29. mars 2006 biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø Stift til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin innsats for kirke og samfunn.

Fylkesmannen overrekker ordenen i en åpen mottagelse i bispegården, etter kveldsmessen i Vår Frue kirke i Tromsø den 9. juni.

Slottets pressemelding i forbindelse med utnevnelsen lød som følger:

"H.M. Kongen har den 29. mars 2006 utnevnt Tysk statsborger, Romersk-katolsk Biskop i Tromsø, Gerhard Goebel til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin innsats for kirke og samfunn.

Ordensrådet har vektlagt hans lange og uegennyttige innsats for å skape et godt kirkelig samarbeid. Betydelig vekt er også tillagt hans virke for å skape forsoning mellom den Nordnorske befolkningen og Forbundsrepublikken Tyskland. Vektlagt er også hans innsats i forbindelse med byggingen av karmelittklosteret i Tromsø og andre kirkelige bygg rundt om i landsdelen."

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2006)

av Webmaster publisert 02.06.2006, sist endret 26.11.2011 - 12:11