Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden

 

Biskop Goebel

H.M. Kongen har den 29. mars 2006 utnevnt biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø Stift til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin innsats for kirke og samfunn.

Slottets pressemelding i forbindelse med utnevnelsen lyder som følger:

H.M. Kongen har den 29. mars 2006 utnevnt Tysk statsborger, Romersk-katolsk Biskop i Tromsø, Gerhard Goebel til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sin innsats for kirke og samfunn.

Ordensrådet har vektlagt hans lange og uegennyttige innsats for å skape et godt kirkelig samarbeid. Betydelig vekt er også tillagt hans virke for å skape forsoning mellom den Nordnorske befolkningen og Forbundsrepublikken Tyskland. Vektlagt er også hans innsats i forbindelse med byggingen av karmelittklosteret i Tromsø og andre kirkelige bygg rundt om i landsdelen.

Tidspunkt for overrekkelse av ordensinsignier og diplom er foreløpig ikke fastsatt.

Med vennlig hilsen
Egil Vindorum
Kansellisjef

Den Kongelige Norske Fortjenstorden ble stiftet av Kong Olav V i 1985 og tildeles utenlandske borgere og norske borgere fast bosatt i utlandet som belønning for særlig fortjenstfullt virke for norske interesser. Ordenen tildeles også utenlandske offentlige tjenestemenn i Norge for diplomatiske og konsulære fortjenester.

Da biskop Goebel er tysk statsborger, er det denne kongelige orden han tildeles, men han graderes på samme nivå som Gerhard Schwenzer SS.CC., emeritert biskop av Oslo, som nylig ble utnevnt til og mottok Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Begge biskopene er gradert til det 3. nivå, nemlig til kommandør.

Biskop Goebel er født 1. desember 1933 i Scheuerfeld-Sieg, bispedømmet Trier (Tyskland). Han ble presteviet den 3. juli 1960 i Ravengiersburg og kom til Norge i juli 1962. Her virket han først i Tromsø, før han var sogneprest i St. Mikael i Hammerfest fra 1965-1970. I 1970 ble han utnevnt til sogneprest i Tromsø, et embede han innehadde frem til 31. mars 1979. Den 14. februar 1976 ble han utnevnt til apostolisk administrator for det apostoliske vikariat Nord-Norge (inntil 1. mars, da biskop Przyklenk ble utnevnt til apostolisk vikar. Bp. Przyklenk tok vikariatet i besittelse den 29. juni 1976 - i Düren i Tyskland.) Goebel var apostolisk administrator for Nord-Norge fra 1977 til 31. mars 1979, da han ble utnevnt til biskop-prelat av Tromsø. Han ble bispeviet i Peterskirken i Roma av pave Johannes Paul II den 27. mai 1979 og ble formelt innsatt i Vår Frue kirke i Tromsø den 10. juni 1979. Således kunne han den 27. mai 2004 feire sitt 25-årsjubileum som biskop. Les også en artikkel skrevet om biskop Goebel i forbindelse med dette jubileet.

KI-Katolsk Informasjonstjenste (Oslo) (7. april 2006)

av Webmaster publisert 07.04.2006, sist endret 26.11.2011 - 12:10