Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til biskop Schwenzer

 

Gerhard Schwenzer SS.CC.

H M Kongen har utnevnt biskop Gerhard Schwenzer SS.CC, emeritert biskop av Oslo, til Kommandør av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for hans innsats i mellomkirkelig samarbeid. Biskop Schwenzer har godtatt utnevnelsen, og ordenen vil bli overrakt i en intern seremoni i bispedømmet den 23. mars.

Nominasjonsbrevet til kongen er skrevet av assisterende kansellist i Oslo katolske bispedømme, Kjell Ivar Maudal, og Lars Roar Langslet. Her skriver de blant annet:

Den katolske kirke i Norge er i høy grad en innvandrerkirke og har hatt en sterk vekst i medlemstallet i de årene biskop Schwenzer har vært biskop her. I sitt arbeid er han opptatt av å skape enhet samt å denne én kirke, ett fellesskap av mange folk og språk. Hans syn er at god innvandrersjelesorg er brobyggende. Han er usedvanlig språkmektig, og dette i kombinasjon med en sjelden evne til å huske personer og navn gjør ham selv til en brobygger. Hans tid i Oslo katolske bispedømme har ellers vært preget av å skaffe nye kirker, og den 8. er nå under oppføring.

Biskop Schwenzer deltar for øvrig aktivt i økumenisk arbeid i inn- og utland. Samtidig som han vektlegger enheten innad i Kirken, har han klart syn for enheten mellom alle døpte - at alle må være ett. Vatikanet har utnevnt ham til å delta fast i den internasjonale katolsk-lutherske samtalegruppe som ble opprettet i 1979. Gruppene arbeider med teologiske spørsmål i forlengelsen av de katolsk-lutherske læresamtaler som pågår mellom Vatikanet og Det Lutherske Verdensforbund, men de er ikke organisatorisk involvert i dialogen internasjonalt. Av viktige dokumenter fra den katolsk-lutherske samtalgruppen i Norge kan nevnes "Nattverden - Herrens måltid" (1982), "Kirkens embete" (1986) og "Rettferdiggjørelsen" (1991) som er den tredje større uttalelsen fra samtalegruppen. Han er også medlem av representantskapet for Det Norske Bibelselskap; dette er den eldste felleskirkelige organisasjonen i Norge, og der de fleste kirkesamfunn er representert i Bibelselskapets styrende organer.

Den 29. juli 2005, på festen for hellig Olav, Norges evige konge, har pave Benedikt XVI godtatt søknaden fra biskop Gerhard Schwenzer om å kunne fratre som biskop av Oslo.

Som vedlegg til nominasjonen fulgte også anbefalingsbrev fra Oslos lutherske biskop Ole Christian Kvarme, biskop Georg Müller SS.CC av Trondheim, generalsekretær i Det Norske Bibelselskap Stein Mydske og professor dr. philos. Janne Haaland Matlary.

Melding fra Oslo katolske bispedømme / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. mars 2006)

av Webmaster publisert 15.03.2006, sist endret 26.11.2011 - 12:07