Rassia mot en "uoffisiell husmenighet", 28 kristne arrestert

Den 28. mai brøt politiet seg inn i enn privat bolig i Xiguan-provinsen, beslagla alle tilgjengelige Bibler og arresterte de 28 protestantiske kristne som var til stede. Ennå sitter huseieren, en prest og en tredje person i fengsel.

Det er China Aid Association (CAA) som bekrefter stadig nye overgrep på kristne i Kina. CAA er en uavhengig organisasjon med base i USA, og som arbeider for religionsfrihet i Kina.

Arrestasjonene skal ha funnet sted i privatboligen klokken elleve tirsdag formiddag, og i følge vitner skal politiet ikke ha identifisert seg. De skal heller ikke ha hatt med noen ransakingsordre eller eller fremlagt annen dokumentasjon. Kort tid etter rassiaen ble 23 av de anholdte satt fri. Noen av disse ble løslatt mot kausjon.

Personene som nå er satt fri, har henvendt seg til den lokale domstolen og fått to kristne forsvarsadvokater til å bistå dem i den videre rettergangen.

Statistikker i Kina sier at det er rundt 10 millioner troende registrert i landets offisielle protestantiske kirke (MTA). De "uoffisielle" protestantene, som praktiserer sin tro i såkalte "husmenigheter", anslås til rundt 50 millioner.

AsiaNews (12. juni 2006)