Prest i Hebei torturert og biskop arrestert for å få stoppet pilegrimsferd

 Se også:

Flere detaljer om arrestasjonene som fant sted for flere dager siden i Hebei-provinsen har sluppet ut. En annen prest har også forsvunnet. Bispedømmet organiserte en pilegrimsferd til Mount Muozi.

Å få stoppet en pilegrimsferd, var grunnen til at Byrået for Religiøse Anliggender (RS) fikk biskopen, en prest og skarer av troende i Hebei-provinsen i Kina arrestert. Kilder fortalte AsiaNews at presten som ble arrestert også ble torturert.

Den 3. august skrev AsiaNews første gang om arrestasjonene av Msgr. Yao Liang, Fr. Li Huisheng og 90 troende fra Xiwanzi bispedømme (Hebei-provinsen). Nå har kilder gitt AsiaNews flere detaljer om arrestasjonene. Det som er mest rystende, er det faktum at biskopen ble lurt inn i arresten. RS inviterte prelaten til Zhangjiakou for å «diskutere restitusjon av noen eiendommer som tilhører Kirken.» På dette tidspunktet ble han arrestert, og han har ennå ikke vendt tilbake.

I tillegg ble Fader Li først arrestert 1. august, deretter torturert og til slutt sluppet ut om natten. De troende som møtte ham så en mann ute av stand til å gå, som led av oppkastanfall og som måtte utholde kraftige hodesmerter. Skjønt «det ikke var noe blod på ham», brakte de han likevel straks til et sykehus, hvor han etter hvert ble skrevet ut.

Som et resultat av denne brutaliteten, demonstrerte mer enn 90 troende (fra Shangyi kirke, Xiwanzi bispedømme) foran politistasjonen. Der ble de angrepet av politiet, slått og tvunget til å spre seg.

Senere om natten, mellom kl. 02 og 04, begynte om lag 500 politioffiserer å pågripe folk. De arresterte igjen Fader Li, som hadde vendt tilbake til sin kirke, og enda 90 personer.

Minst 20 av dem er fortsatt i fengsel med Fader Li. Biskop Yao holdes fortsatt på et ukjent sted, og en annen prest fra bispedømmet, Fr. Wang Zhong, har også forsvunnet.

En pilegrimsferd til Mount Muozi i det indre Mongolia lå bak politioperasjonen. I mer enn et århundre har bispedømmet organisert denne begivenheten, men dette året forbød RS og politiet den.

Hebei-provinsen har det høyeste antallet katolikker i Kina (ca 1,5 millioner), for det meste i undergrunnskirken, som nekter å bli styrt av Den Patriotiske Forening. Av denne grunn har sistnevnte nylig iverksatt en aksjon i provinsen for å arrestere biskoper, prester og troende med den hensikt å tvinge dem til å underkaste seg.

AsiaNews, 11. august (14. august 2006)