Lars-Erik Rikheim utnevnt til kirkelig assistent i St. Hallvard

Den 18. juli ble Lars-Erik Rikheim utnevnt av biskop Bernt Eidsvig til kirkelig assistent i St. Hallvard. Det betyr at han skal hjelpe prestene med å utføre sine oppgaver, spesielt dele ut Den hellige kommunion til de troende under mes­sen, bringe kommunionen til de syke og i prestenes fravær holde ordets gudstjeneste med kommunionsutdeling.

Lars-Erik er 35 år, gift, har en sønn på ett år og venter sitt andre barn denne måneden. Han bor i Vallegaten og er der­for formelt medlem av St. Olav menighet. Han er utdannet teolog og har hatt mye kontakt med fransiskanerne både i Norge og i Nederland. Sammen med p. Nikolas er han ansvarlig for menighetens grunnkurs i troen, beregnet på konvertitter og andre interesserte.

Til daglig jobber han med et prosjekt om enslige, eldre menn i Kirkens Bymisjon, et prosjekt om kirkehistorie på Uni­versitetet på Blindern samt er med på et prosjekt om rekruttering av frivillige til eldreomsorg blant annet i sam­arbeid med Fransiskushjelpen.

Medling fra St. Hallvard menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2006)

av Webmaster publisert 31.08.2006, sist endret 31.08.2006 - 11:32