SKON vil markere 150-årsjubileet for ordenssøstrenes ankomst til Norge

Den 4.-6. august avholdt SKON (Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) møte i Levanger, ved St. Bonifatius Institutt.

Til stede var representanter for St. Josephsøstrene, St. Elisabethsøstrene, Jesu små søstre, Carolus Borromeussøstrene, Bonifatius Institut, Søstrene av Det hellige kors av Quy Nhon, Søstrene av Det hellige kors av Nha Trang, Dominikanerinnene i Bodø og Dominikanerinnene ved Katarinahjemmet i Oslo. Søstrene feiret blant annet messe i kapellet på Stiklestad og besøkte det nye Tautra Mariakloster.

I 2007 er det 150 år siden de første ordenssøstre kom til Norge. Dette ønsker SKON å markere høsten 2007 med diverse arrangementer og et åpent seminar om søstrenes rolle i kirke og samfunn - før og nå. Hovedmarkeringen vil finne sted i Oslo.

Sr. Anna Mary House OP trakk seg som leder under forrige møte. I henhold til statuttene skal det velges leder, nestleder, sekretær og kassererer. SKON valgte imidlertid i år å se bort fra dette og bestemte seg for å heller velge en arbeidsgruppe på tre søstre som har i oppdrag å forberede SKON-møtene. De tre som ble valgt var sr. Anne Bente Hadland, sr. Asumpta Balzerac og sr. Agnes Simbillo. Sr. Anne Bente fungerer som sekretær og kontaktperson.

SKON har også i vår fått egen internettside, www.klosterliv.no. Der finner du en presentasjon av kloster- og ordenssamfunn i Den katolske kirke i Norge, informasjon om klosterliv som fenomen, om det å være kalt til et liv i kloster og andre aktuelle opplysninger.

SKON / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2006)

av Webmaster publisert 31.08.2006, sist endret 31.08.2006 - 15:41