Paven besøkte "Veronikas svetteduk"

 Se også:

Den 1. september besøkte pave Benedikt XVI, som den første pave noensinne, Veronikas Svetteduk i et kloster i Manoppello i fjellene ved Italias østkyst. Det såkalte "Hellige Ansikt" er siden 1600-tallet voktet av kapusinermunkene i Manoppello.

Paven ble fraktet til stedet i helikopter og ble tatt imot av flere tusen pilegrimer som sto og viftet med Vatikanest flagg i hvitt og gult, midt i det grønne fjellandskapet. Paven ble hilst velkommen av en gammel venn, teologen Bruno Forte, Italias kanskje mest kjente moderne teolog, som han har samarbeidet med gjennom flere år og som nå er biskop i det lokale stiftet Chieti. I sin tale sa paven at han har lært mye av å lese Bruno Fortes bøker.

Paven falt på kne foran relikvien og kommenterte ikke hvorvidt han anså det som ekte eller ikke - han så det som en mulighet til å meditere over bregepet "Det Hellige Ansikt". Han minnet de troende på Salme 24: «Her er det folk som spør etter Herren, som søker ditt åsyn, Jakobs Gud.»

-For å tre inn i fellesskap med Kristus og betrakte hans ansikt, for å kjenne igjen Herrens ansikt i vår neste i hverdagen, må man ha "skyldfrie hender og et rent hjerte", som også Salme 24 sier, forklarte paven. Skyldfrie hender refererer til et liv som opplyses av kjærlighetens sannhet, som beseirer likegyldighet, tvil, løgn og egoisme. Dessuten må man ha et rent hjerte som berøres av Guds skjønnhet, som den lille Thérèse av Lisieux sier i sin bønn til Det Hellige Ansikt: Hjertet som bærer på avtrykket av Kristi ansikt.

Duken i Manoppello er et tynt, gjennomsiktig tøystykke, 17 x 24 cm, med et ansikt som synes på begge sider. Det oppbevares under glass i et relikvieskrin som ikke er åpnet siden 1600-tallet, så duken er aldri vitenskapelig gransket. I følge tradisjonen er duken i Manoppello den som man vanligvis kaller Veronikas Svetteduk, den duk som ble brukt til å tørke svette og blod av Jesu ansikt da han gikk den tunge veien mot korsfestelsen. Det Hellige Ansikt i Manoppello er mye mindre kjent enn likkledet i Torino, men i følge forskere som jesuitten og kunsthistorikeren Heinrich Pfeiffer, har ansiktet på de to dukene samme fasong og trekk og kan ha oppstått samtidig. I følge enkelte teorier kan duken ha vært brukt ved gravleggingen, sammen med likkledet i Torino. Skeptikere synes at duken i Manoppello ser ut til å være et maleri. Vel så interessant er spørsmålet om dukens senere historie - om duken i Manoppello er den samme som ble oppbevart i Peterskirken som Veronikas Svetteduk i senmiddelalderen, og som man siden ikke vet hvor forsvant. Duken i Manoppello ble skjenket klosteret i 1638 og antas å ha blitt oppbevart der siden 1506.

Etter bønnestunden i klosteret vendte paven tilbake til sin sommerresidens i Castel Gandolfo for et to dager langt seminar med sine tidligere studenter om skapelseslæren og evolusjon. Den 9.-14. september besøker han sitt hjemland Tyskland.

Vatikanradioen (5. september 2006)

av Webmaster publisert 05.09.2006, sist endret 05.09.2006 - 11:45