Vatikanet sier paven ikke ønsket å støte muslimer gjennom sine uttalelser om hellig krig

Vatikanet presiserer at pave Benedikt XVI ikke presenterte en dyptpløyende analyse av begrepet "jihad" eller muslimsk tenkning rundt "hellig krig" da han holdt forelesning for akademikere på universitetet i Regnsburg tirsdag.

I en pressemelding publisert den 14. september, få timer etter pavens retur til Roma fra sin apostoliske reise til Tyskland, reagerte Vatikaets pressetalsmann, f. Federico Lombardi, på kritiske bemerkninger fra enkelte muslimer til pavens foredrag i Regensburg. "Det paven har på hjertet," sa p. Lombardi, "er en klar og radikal avvisning av religiøst motivert vold."

P. Lombardi presiserte imidlertid at det selvsagt ikke var pavens intensjon å "fornærme muslimske troendes følelser".

Lombardi presiserte videre at paven tvert imot i sitt foredrag den 12. september primært snakket om den vestlige verdens religiøse mangler, og at paven snakket mye om andre kulturers motvilje mot å akseptere den vestlige verdens "utelukkelse av det guddommelige".

Derfor er det tydelig at paven ønsker å "kultivere en holdning av respekt for og dialog med andre religioner og kulturer, åpenbart også i forhold til islam," sa Vatikanets pressetalsmann.

Paven snakket i sitt foredrag om hvordan fornuft og tro må forlikes i den vestlige verden, men han introduserte temaet ved å sitere en keiser fra 1300-tallet som snakker kritisk om islam og jihad.

Generalsekretæren i Sentralrådet for Muslimer i Tyskland, Aiman Mazyek, sier i tyske medier i dag at han ikke kan se at forelesningen på noe vis angrep muslimer. Allikevel har flere internasjonale og norske medier i dag kommet med villedende omtale og feilaktige opplysninger om pavens foredrag.

www.katolsk.no kommer tilbake med mer bakgrunnsinformasjon om denne saken.

Pavens foredrag kan leses i sin helhet i en engelsk oversettelse.

Catholic News Service / Zenit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. september 2006)