Prest myrdet før forhandling om løsepenger

 Se også:

Rundt 500 personer overvar begravelsen til den syrisk-ortodokse presten Paulos Eskandar i St. Ephremkirken i Mosul for en uke siden. Fader Eskandar ble kidnappet 9. oktober, og hans hodeløse og torturerte lik ble funnet to dager senere. Kidnapperne krevde løsepenger, men mordet på fader Eskandar skjedde før det kom i gang forhandlinger om løsepenger og andre betingelser.

AsiaNews rapporterte at slektninger av presten bekreftet at kidnapperne krevde 350 000 dollar i løsepenger, og at hans kirke skulle beklage pavens Regensburg-forelesning som fornærmet den islamske verden.

Den kaldeiske hjelpebiskop Shlemon Warduni av Baghdad fordømte mordet på fader Eskandar og sa at kidnapperne "hadde forhandlet med Kirken, men at kravet var for høyt og at pengene ikke kunne skaffes i tide." Monsignor Philippe Najim, representant for det kaldeiske patriarkat i Baghdad, sa til Vatikanradioen at patriarkatet var villig til å diskutere løsepengene, og var innstilt på å skaffe den enorme summen som var forlangt. "Til tross for det, fant vi hans døde legeme. Dette mordet har skremt alle kristne i Irak, enten de er katolikker eller ikke," sa monsignor Najim.

AsiaNews melder også at Ulema Council, sunnimuslimenes høyeste religiøse autoriet, omtalte fader Eskandars død som et feigt mord. "Rådet fordømmer det feige drapet og vil ikke glemme dem som står bak denne forbrytelsen som er begått av folk som ønsker å berøve landet for alle religiøse og nasjonale symboler som kan holde Irak sammen. De prøver å starte en religiøs krig mellom sønner av den samme nasjon," heter det i en uttalelse fra Ulema Council.

Monsignor Phillipe Najim omtaler fader Eskandar som "en enkel mann, elsket av alle, som ikke gjorde annet enn å ønske folk velkommen til sin kirke for å be. Han hadde ingen politiske eller andre bindinger. Han var en Guds mann, verdsatt av katolikker og ikke-katolikker, også av muslimer, og han ga sin tjeneste til alle."

Monsignoren la til at det også er bekreftet at unge kristne kvinner blir kidnappet og misbrukt i Irak. Den kaldeiske erkebiskop Louis Sako av Irkuk i det nordlige Irak fortalte til AsiaNews at kristne i Baghdad og Mosul lever i frykt, de er isolert og uten beskyttelse, og vet ikke hvor de skal dra. "Til tross for denne situasjonen formaner jeg de kristne, spesielt de unge, om å være tålmodige og bli uten å henfalle til motløshet. De må ta patriotisk og kirkelig ansvar og delta i det politiske arbeidet for å gjenreise landet, styrke fellesskapet og fremme sivilisert liv, fred og sikkerhet for menneskeverdet," sier erkebiskopen.

Zenit (20. oktober 2006)

av Webmaster publisert 20.10.2006, sist endret 20.10.2006 - 11:36