Tromsø Stifts konsultorkollegium trer sammen tirsdag 7. november

 Se også:

Etter biskop Gerhard Goebels bortgang den 4. november 2006, er det Konsultorkollegiet som inntil videre administrerer Tromsø Stift.

Konsultorkollegiet er innkalt til møte i Tromsø tirsdag den 7. november, der det blant annet kan bli valgt en midlertidig administrator som leder stiftet inntil en ny utnevnelse foreligger fra Den Hellige Stol.

Ved en biskops bortgang, beskriver kirkeretten at også generalvikarens embede blir vakant. Tromsø Stifts generalvikar siden 11. september 1997, p. Marek Chelminiak MSF, gikk derfor automatisk av så fort han fikk beskjed om biskopens død. Tromsø Stifts generalvikar-embede er derfor inntil videre vakant.

Også presterådet og pastoralrådet i Tromsø Stift ble i tråd med kirkeretten oppløst ved biskop Goebels bortgang og vil utnevnes på nytt av hans etterfølger.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. november 2006)