Biskop Gerhard Goebel M.S.F. begravet

Gerhard Goebel M.S.F.

Biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø ble begravet torsdag den 9. november 2006 i menighetskirken Den Hellige Familie i Betzdorf, Tyskland. Hovedcelebrant var biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm, formann for Den Nordiske Bispekonferanse. Koncelebranter var blant annet biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim og emeritert biskop av Oslo Gerhard Schwenzer SS.CC. Til stede var også hele konsultorkollegiet i Tromsø stift.

Etter messen ble biskopen begravet på klosterkirkegården i tilknytning til Den Hellige Families kloster i Betzdorf, like ved menighetskirken.

Biskop Goebel døde i Tyskland den 4. november 2006.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. november 2006)