P. Reidar Voith innsettes som sogneprest i Porsgrunn 26. november

P. Reidar Voith

Søndag den 26. november innsettes p. Reidar Voith som sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Det er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo som foretar innvielsen i høymessen kl. 11.00.

P. Voith, som tidligere var kapellan i St. Svithun i Stavanger, ble utnevnt til sogneprest i Porsgunn den 20. april og tiltrådte den 1. september i år.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. november 2006)

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 24.11.2006 - 16:38