Bok om Fransiskushjelpen

Klikk på bildet for PDF-versjon
P. Castricum Brita Paus

I anledning Fransiskushjelpens 50-årsjubileum, er det utgitt en bok om den diakonale institusjonen.

I boken møter du initiativtakerne til tjenesten; Brita Paus og pater Johan Castricum og de menneskene som driver hjelpearbeidet som frivillige eller ansatte.

Historien om Fransiskushjelpen begynte en høstdag i 1956, i menighetslokalet i gamle St. Hallvard kirke i Urtegaten 29. En gruppe kvinner i samarbeid med Fransiskanerpatrene satte i gang en hjelpeorganisasjon for gamle og syke av frivillige fra de to katolske menighetene i Oslo, det som i dag kalles Besøkstjenesten og som nå benytter frivillige langt utenfor den katolske kirke. Etter hvert er det kommet andre tjenester til; Pleietjenesten som driver hjemmesykepleie, nå særlig når det gjelder alvorlig syke og døende. Fransiskushjelpen var de første i Norge som benyttet moderne smertebehandling utenfor sykehus. Sorgtjenesten kom til - en tjeneste for etterlatte. I de senere år er Gatetjenesten blitt startet opp - en tjeneste for våre dagers forkomne mennesker som har gaten som tilholdssted.

Fransiskushjelpen er en katolsk diakonal institusjon, men det skjeles aldri til trostilhørighet, verken hos dem som hjelper eller blir hjulpet.

Forfatteren av boken, Maria Giæver, er katolikk og utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo, med bl.a. historie i fagkretsen. Hun har vært mangeårig lærer ved Norges kommunal- og sosialhøgskole (senere Høgskolen i Oslo, avdeling ØKS).

Boken kan kjøpes eller bestilles i St. Olav bokhandel.

Fra bokens forord / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2006)

av Webmaster publisert 30.11.2006, sist endret 30.11.2006 - 18:33