P. Paul Pham Huu Y innsettes som sogneprest i Tønsberg søndag 17. desember

Søndag den 17. desember innsetter biskop Bernt Eidsvig av Oslo p. Paul Pham Huu Y til sogneprest i St. Olav menighet i Tønsberg.

P. Y ble utnevnt til sogneprest i april i år og startet sitt virke i menigheten den 1. september - etter å ha vært landsungdomsprest siden 1. januar 2004.

Innsettelsen søndag finner sted i høymessen i St. Olav kirke kl. 11.00.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2006)

av Webmaster publisert 15.12.2006, sist endret 15.12.2006 - 21:54