P. Gerhard Filak løses fra oppgaven som ansvarlig for nasjonalsjelesorgen for polsktalende

P. Gerhard Filak SS.CC.

Pater Gerhard Filak SS.CC., født 28. april 1940, løses med virkning fra 1. mai 2007 fra sin stilling som ansvarlig for sjelesorgen for polsktalende i Oslo katolske bispedømme.

Etter 1. mai vil han stå i ordensprovinsens tjeneste med rettigheter og plikter som følge av kanonisk rett.

Oslo, den 17. april 2007

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Frode Eikenes
Kansler

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. april 2007)

av Webmaster publisert 20.04.2007, sist endret 20.04.2007 - 12:12