Pave Benedikt XVI kanoniserte fire nye helgener

Den hellige Georg Preca
Den hellige Karl Houben
Den hellige Simon av Lipnicza
Den hellige Maria Eugenia Milleret de Brou

 Se også:

Vatikanet (KAP/KI) - Titusener av mennesker var til stede i øsende regnvær på Petersplassen da pave Benedikt XVI søndag den 3. juni proklamerte fire nye helgener. Kirkens nyeste hellige er prester og ordensfolk fra fire ulike land: Den nederlandske pasjonistpateren Karl Houben CP (Karel van Sint Andries) (1821-93), som virket i Irland («Father Charlie»), den maltesiske ordensgrunnleggeren Georg Preca SDC (Dun Ġorġ) (1880-1962), den polske fransiskanerpateren Simon av Lipnica OFMObs (ca 1439-82) (Szymon z Lipnicy) og den franske ordensgrunnleggeren Maria Eugenia Milleret de Brou RA (1817-98) (Mère Marie-Eugénie).

I sin preken priste pave Benedikt de nye hellige som forbilder i Universalkirken også for vår egen tid. «I disse hellige mennesker funkler Guds herlighet. Måtte også vi bli smittet av deres eksempel og bli ledet av deres lære», sa paven.

På grunn av det store antallet deltakere fra landene hvor de fire nye hellige ble født og virket, kunne ikke helligkåringsmessen feires inne i Peterskirken. Seremonien fant sted ute på Petersplassen til tross for det øsende regnværet. Til stede var statsoverhodene fra Irland, Malta, Filippinene og Polen samt fremtredende politikere fra Mexico, Frankrike og Nederland. Blant pavens koncelebranter var erkebiskopen av Kraków, kardinal Stanislaw Dziwisz, erkebiskopen Dublin, Diarmuid Martin, erkebiskopen av Paris, André Vingt-Trois, og den nyvigslete erkebiskopen av Valletta på Malta, Paul Cremona OP.

Langvarig applaus brøt ut da Benedikt XVI ved begynnelsen av feiringen proklamerte de fire nye hellige. Før det hadde prefekten for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet, kardinal José Saraiva Martins CMF, lest opp korte biografier om kandidatene.

Georg Preca var en eksemplarisk prest, predikant og etterspurt rådgiver, sa paven i sin preken. Det selskapet han grunnla, «Selskapet for Kristen lære» (Societas Doctrinae Christianae - SDC), arbeider for en kvalifisert katekese i sognene. Budskapet til fransiskaneren Simon av Lipnicza er fortsatt aktuelt, 530 år etter hans død, understreket paven videre. Han kombinerte på en eksemplarisk måte evangelisering og nestekjærlighet. Han engasjerte seg for de fattige og de syke og pleide personlig de som var smittet av pesten. Han ble imidlertid selv smittet og døde. «I dag betror vi ham spesielt beskyttelsen av dem som lider på grunn av fattigdom, sykdom, ensomhet og sosial urettferdighet», sa paven.

Også den nederlandske pasjonistpateren Karel van Sint Andries Houben kombinerte på en mønstergyldig måte ved sin virksomhet i England og Irland kristen forkynnelse, omsorg og nestekjærlighet. Gjennom grunnleggelsen av sin kongregasjon Assumpsjonssøstrene (Religieuses de l'Assomption - RA) ga den franske ordenssøsteren Marie-Eugénie Milleret de Brou et viktig bidrag til Kirken og samfunnet. Kongregasjonen er spesielt viet oppdragelse og utdannelse, og hun engasjerte seg for en intellektuell og samtidig moralsk og åndelig oppdragelse. Hennes eksempel skulle være en ansporing til å formidler moralske og åndelige verdier til dagens ungdom.

Ved slutten av den to timer lange helligkåringsmessen takket pave Benedikt de troende for deres tålmodighet i det vedvarende regnet. Regn er en gave som man skulle være takknemlig for, bemerket han smilende. Før Angelusbønnen hilste han deltakerne på ulike språk, og til de troendes applaus uttalte han også noen ord på nederlandsk, polsk og maltesisk. De nye helliges eksempel er et forbilde for vår tid gjennom deres innsats for evangelisering, for kristen oppdragelse og aktiv nestekjærlighet. Petersplassen var under hele seremonien et hav av oppslåtte paraplyer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (3. juni 2007)

av Webmaster publisert 03.06.2007, sist endret 03.06.2007 - 16:44