Paven utnevner ny «innenriksminister»

Erkebiskop Fernando Filoni

Vatikanet (KAP/KI) - Pave Benedikt utnevnte den 9. juni 2007 den mangeårige nuntius i Irak, erkebiskop Fernando Filoni, til ny Sostituto (substitutt = avdelingsleder) i Statssekretariatets Første Seksjon, Seksjonen for alminnelige anliggender. Denne stillingen kalles Vatikanets «innenriksminister» og innehaveren er nestkommanderende i Statssekretariatet. Han regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren.

Filoni erstattet erkebiskop Leonardo Sandri, som samtidig ble utnevnt til ny prefekt for kongregasjonen for Østkirkene etter kardinal Ignace Moussa Daoud, som gikk av etter oppnådd pensjonsalder, 76 år gammel. Denne stillingen innehas vanligvis av en kardinal, så Sandri blir ganske sikkert kreert til kardinal i det neste konsistoriet.

Filoni er 61 år gammel. Han ble født i Manduria i erkebispedømmet og provinsen Taranto i regionen Puglia i Sør-Italia. Han ble presteviet den 3. juli 1970 for bispedømmet Nardò. Han trådte inn den 3. april 1981 i det pavelige diplomatis tjeneste, og tjenestegjorde i Sri Lanka (1982-83) og Iran (1983-85), deretter arbeidet han i Statssekretariatet (1985-89) før han tjenestegjorde ved nuntiaturene i Brasil (1989-92) og på Filippinene (1992-2001). Han snakker engelsk, spansk, fransk og portugisisk.

Han ble den 17. januar 2001 utnevnt til apostolisk nuntius i Jordan og Irak og til titularerkebiskop av Volturnum av pave Johannes Paul II (1978-2005). Som eneste utenlandske ambassadør ble han værende i Irak under hele den USA-ledete krigen mot Saddam Hussein. Han ble den 25. februar 2006 utnevnt til apostolisk nuntius til Filippinene av pave Benedikt XVI. Erkebiskop Filoni regnes som en av Den hellige Stols dyktigste diplomater.

Hans plikter i statssekretariatet inkluderer organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøre offisielle uttalelser. Han oppbevarer også det pavelige segl og Fiskerens ring.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (9. juni 2007)

av Webmaster publisert 09.06.2007, sist endret 09.06.2007 - 15:43