Erkebiskop Sandri blir kardinal Daouds etterfølger

 Se også:

Den 9. juni 2007 utnevnte pave Benedikt XIV erkebiskop Leonardo Sandri (63) til ny prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene etter kardinal Ignace Moussa Daoud, som gikk av for aldersgrensen, 76 år gammel.

Sandri ble født den 18. november 1943 i Buenos Aires i Argentina. Han studerte filosofi og teologi.

Han ble presteviet den 2. desember 1967 i Buenos Aires, 24 år gammel, av kardinal Juan Carlos Aramburu, erkebiskop av Buenos Aires (1975-90) (d. 2004), og inkardinert i erkebispedømmet Buenos Aires. I 1974 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han ble stasjonert i Madagaskar, og deretter arbeidet han ved Statssekretariatet (1977-1989). Den 15. juni 1989 utnevnte pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til pavelig æresprelat med tittel monsignore. Samme år ble han sendt til det apostoliske nuntiatur i USA. Den 22. august 1991 ble han utnevnt til regent for Prefekturet for Det Pavelige Hushold. Den 2. april 1992 ble han utnevnt til assessor for Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender.

Den 22. juli 1997 utnevnte pave Johannes Paul II ham til apostolisk nuntius i Venezuela og titularerkebiskop av Aemona. Han ble bispeviet den 11. oktober 1997 av kardinalstatssekretær Angelo Sodano, og medkonsekratorer var kardinal Juan Carlos Aramburu og erkebiskop Giovanni Battista Re. Den 1. mars 2000 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Mexico, men allerede den 16. september 2000 ble han utnevnt til Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon, Seksjonen for alminnelige anliggender. Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. Det var erkebiskop Sandri som fra Petersplassen ga verden nyheten om pave Johannes Paul IIs død kvelden den 2. april 2005.

Ved utnevnelsen hilste erkebiskop Sandri spesielt de kristne "i Det hellige land, i Irak, i Libanon og andre steder som lider under under vold, frykt og usikkerhet for fremtiden; jeg tenker på de som er nødt til å forlate sine hjemland og alt de har."

Erkebiskop Sandri fortsetter sitt arbeid ved Statssekretariatet frem til 1. juli. Stillingen som prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene innehas vanligvis av en kardinal, så erkebiskop Sandri blir ganske sikkert kreert til kardinal i det neste konsistoriet - som antagelig vil finne sted til høsten.

VIS / Zenit (11. juni 2007)

av Webmaster publisert 11.06.2007, sist endret 11.06.2007 - 12:40